Programe

Programele Young Engineers

Knex program

Programele de dezvoltare Young Engineers oferă o experiență de învățare antrenantă și practică, de tip hands-on, fiind bazate pe construcţii cu piese LEGO® motorizate. Elevii construiesc modele întâlnite în viaţa de zi cu zi, în timp ce învaţă ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică (STEM), descoperind că educația poate fi şi distractivă (“edutainment”).

Abordarea pedagogică a lecţiilor este structurată într-o manieră foarte deliberată, se bazează pe metode de predare actuale, putând fi susţinute atât la clasă cât şi ca parte a unei scheme de învăţământ după şcoală, derulându-se pe durata unui întreg an şcolar, pe bază de curriculum.

Cursanţii utilizează informaţiile învăţate în cadrul lecţiei şi le aplică unei probleme reale de inginerie. Acest lucru consolidează nu numai conceptele pe care le-au învăţat, dar ajută totodată la creşterea încrederii în forţele proprii, care este o parte importantă a reuşitei STEM.

De asemenea, programele se bazează pe metoda de învăţare “în spirală”, astfel că lecţiile şi programele sunt structurate cu atenţie, fiecare având la bază conceptele şi principiile ştiinţifice asimilate anterior, permiţând elevilor să fie introduşi în idei complexe dintr-o perspectivă diferită.

Departamentul de cercetare din cadrul Young Engineers îmbunătăţeşte constant cursurile și programele existente dar şi dezvoltă altele noi, întrucât educația STEM nu poate rămâne statică dacă ne pregătim elevii pentru succes în secolul XXI. Astfel, prin dezvoltarea continuă realizată cu ajutorul echipei noastre, vă putem asigura că abordarea pedagogică și programele noastre rămân relevante și captivante an de an.

Provocarea Lego 

young engineers conveyer

Provocarea Lego este cel mai popular program al nostru, obiectivul general al cursului fiind acela de a oferi cunoștințe teoretice și aplicate în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei mecanice și Matematicii (STEM), folosind piese LEGO® motorizate și alte instrumente interesante.

Scopul principal al cursului este ilustrarea conținutului prin povești și demonstrații. Elevii noștri vor învăța principii de matematică și fizică prin studiu intuitiv, își vor dezvolta învățarea independentă și își vor îmbunătăți abilitățile de construire.

Odată demonstrate conceptele, elevii se bucură de cel mai important moment al fiecărei lecţii: etapa de construcţie a unui model folosind piese LEGO®, care oferă învățare experiențială, demonstrează și consolidează subiectul predat. Pentru a desfășura procesul de construcție, studenții primesc un kit personalizat dezvoltat de Young Engineers.

Potrivit pentru: clasa 0 – IV

Durata medie a unei lecţii: 75 minute

Principalele subiectele ale programului includ:

operații matematice de bază și complexe: de la adunare, scădere, până la exponenți.

prezentarea filosofilor și teoreticienilor precum: Arhimede, Isaac Newton, Da Vinci și alţii.

principii și legi ale fizicii: forța centrifugă, forța centripetă, forța de inerție, energia cinetică, energia potențială, legea acțiunii  şi reacţiunii, forța de ridicare, cuplul, punctele de sprijin, distribuția sarcinii, conservarea forței, moment cinetic și multe altele.

Obiectivele si valoarea programului:

   Dezvoltarea abilităților de planificare și management al timpului.

   Încurajarea gândirii independente creativ-inventivă.

   Dezvoltarea capacităţii de a analiza procesele de inginerie.

   Cunoașterea extinsă a legilor fizice și a diferitelor fenomene naturale.

   Îmbunătățirea viziunii spațiale.

   Dezvoltarea unui sentiment de autoeficiență.

   Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.

Galileo Tehnic

Young Engineers GaliLegoTechGalileo Tehnic este un program avansat de studiu ce oferă cunoștințe vaste în știință, tehnologie, inginerie mecanică și matematică (STEM). Elevii explorează mașinile dintr-o perspectivă de inginerie profesională, concentrându-se pe identificarea soluțiilor și promovarea lucrului în echipă pentru a construi mecanisme complexe.

Analizând aspectele fizice, matematice și tehnice ale funcționării unei mașini, elevii vor implementa cea mai eficientă metodă pentru construirea acesteia. Programul Galileo Tehnic utilizează metoda de învățare „în spirală”, cursanții studiază un anumit subiect, il investighează din diferite unghiuri și contexte, în timp ce integrează procesele de bază frecvent utilizate de ingineri.

Acesta este un program aprofundat pentru extinderea programului Provocarea Lego, în care elevii vor folosi gândirea inginerească de nivel expert.

Programul se concentrează pe proiecte individuale și de grup pentru a pregăti elevii pentru mediul de lucru dinamic din secolul XXI.

Potrivit pentru: clasa IV – VII sau absolventii programului Provocarea Lego

Durata medie a unei lecţii: 90 minute

Principalele subiectele ale programului includ:

– introducerea unor  noi termeni de inginerie, în timp ce se implementează toate subiectele Provocarea Lego.

– ofera o nouă imagine de ansamblu asupra următoarelor mecanisme de inginerie: sisteme de transmisie multi-channel, coordonare mecanică, mișcarea unui corp pe o axă de rotație, centru de greutate și punct de sprijin, implementarea diferitelor parghii, consum de energie, reciclare, implementari limitate ale curelei de transmisie.

Obiectivele si valoarea programului:

   Încurajarea gândirii independente și creative.

   Dezvoltarea capacităţii de a analiza procesele de inginerie.

   Dobândirea de noi abilități de implementare a ingineriei.

   Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor.

   Orizonturi extinse și cunoașterea generală a legilor fizicii și a diferitelor     fenomene naturale.

   Îmbunătățirea viziunii spațiale.

   Dezvoltarea sentimentului de autoeficiență.

   Dezvoltarea conexiunilor sociale, precum și a abilităților de comunicare și de   muncă interpersonală.

   Dobândirea abilităților secolului XXI, inclusiv integrarea în viața modernă și   abilitățile de gândire ridicată la ordin.

Ce ne spune statistica

După testări extensive, s-a dovedit statistic faptul că acei copii care participă la programele e2 Young Engineers de dezvoltare, obțin note mai mari la toate materiile științifice predate la școală.

S-a mai demonstrat de asemenea, că elevii de școală primară care se alătură comunității Young Engineers îşi însuşesc cunoștințele matematice necesare pentru a reuși când vine vorba de abordarea unor curricula științifice mai complexe predate în gimnaziu și în liceu.

Urmăriți Raportul Statistic

These tests have been conducted by the

Center for Cooperation and Advancement (CCA)